Svettsjukdom – sjukdomar som orsakar svettning

Det finns olika sjukdomar som kan orsaka måttlig, kraftig eller extrem svettning. När man söker vård för överdriven svettning på Vårdcentralen får man ofta en remiss för blodprovstagning. Det husläkaren främst vill undersöka är sköldkörtelns funktion och blodsockernivån. Hypertyreos betyder hög ämnesomsättning och beror på en överproduktion av hormonerna T3 och T4. Tillståndet orsakar ökad svettning. Personer som lider av diabetes kan drabbas av hypoglykemi, lågt blodsocker. Ett vanligt symtom vid hypoglykemi är svettning (kan tolkas som insulinkänning). Diabetes kan även ge upphov till autonoma nervskador. Då slutar svettkörtlarna fungera på benen och fötterna. Istället får patienten kompensatoriskt på bröst- och ryggsvett. En del patienter med diabetes kan också få kraftig ansiktssvett när de äter.

  • Sjukdomar som ger upphov svettning
  • Hälsotillstånd som orsakar svettning
  • Anledning att söka vård

Cancertumörer kan orsaka svettning, bland annat carcinoid (tumör i tunntarmen) och feokromocytom (tumör i binjuremärgen). Patienten drabbas vanligen av flera andra symtom, inte bara svettning. Parkinsons sjukdom och epilepsi kan också ge ökad svettning. Även den mindre vanliga sjukdomen akromegali. Patienter med akromegali har en överproduktion av tillväxthormon. Pojkar med hypogonadism, för liten testosteronproduktion i puberteten, kan likväl drabbas av överdriven svettning.

Nattliga svettningar

Nattliga svettningar är vanliga utan att någon sjukdom ligger bakom svettningen. Hos kvinnor är ökad svettning nattetid vanligt i klimakteriet. Inom vården förknippas nattliga svettningar ofta med infektion och feber. Tuberkulos eller HIV orsakar svettning nattetid utan att man har feber. Nattliga svettningar kan i värsta fall också bero på maligna tumörer som lymfom.

Andra hälsotillstånd och läkemedel som orsakar svettning

Hjärtinfarkt, panikångest, alkoholabstinens, missbruk av narkotika eller bensodiazepiner (ångestdämpande läkemedel), åksjuka och insektsbett är tillstånd som gör att man börjar svettas mer. Stress är en vanlig bakomliggande faktor. Förutom sjukdomar och tillstånd med stress kan svettningen vara en biverkning av mediciner. Flera antidepressiva läkemedel är kända för att öka svettproduktionen. Bland annat SNRI-preparatet Venlafaxin och SSRI-preparat som Citalopram och Sertralin. Nervskador efter allvarliga olyckor kan också orsaka svettning.

Oavsett vad anledningen är till svettningen, går den att behandla. Svettproduktionen kan reduceras eller stoppas med injektioner i huden mot hyperhidros. En svettbehandling ger ökad livskvalitet och frihet.