Kroppens termostat

Kroppens temperatur styrs av temperaturcentrum i hypothalamus. Information om kroppens temperatur skickas via känselkroppar i huden och kroppens inre organ. Känselkropparna överför informationen via nerver och receptorer (celler som tar emot signaler) i blodbanan. Hjärnan kan även reglera kroppens temperatur med hormoner från sköldkörteln.

  • Temperaturreglering
  • Svettens funktion
  • Hyperhidros

Hur behåller kroppen värme?

Värme kan antingen ökas genom rörelse eller avges genom avslappning. I vila samarbetar hjärnan med muskler och levern för att bilda värme. Musklerna kan automatiskt bli spända och ofrivilliga rörelser uppstår när vi huttrar. Ämnesomsättningen kan även ökas för att värmen ska hållas kvar. Om kroppen tvärtom blir för varm vidgas blodkärlen i huden och blodflödet ökar. Vi ser att huden blir röd. Den känns varm.

Hur kan svett kyla ner huden?

För att kyla ner oss börjar vi också svettas. När vätskan avdunstar från huden kyls kroppen. Så här ligger det till. För att svettdropparna ska torka på huden och övergå i gasform behövs mer energi. Den energin tas från huden och huden blir svalare.

Vad händer när man får feber?

Vid virus eller en infektion orsakad av bakterier produceras fler vita blodkroppar – kroppens immunförsvar träder in. De vita blodkropparna höjer termostatens maxtemperatur. Man får frossa medan kroppens temperatur stiger tills man uppnår det värdet som termostaten har ändrats till. När febern sedan går ner börjar man svettas. Detta för att kroppen ska kunna bli av med överskottsvärmen som bildats.

Överdriven svettning

Om svettproduktionen är för stor hinner inte huden producera värme i samma takt. Värme som behövs för att omvandla svettdropparna till gasform. Svettdropparna avdunstar inte, utan börjar istället rinna nerför exempelvis kinden eller ryggraden. Att leva med överdriven svettning är ett handikapp. Det begränsar livet. Blöta svettfläckar eller droppande svettpärlor drar till sig andras blickar och uppmärksamhet. Personer med hyperhidros, överdriven svettning, tänker ständigt på hur man bäst kan dölja svettningen. Hos oss på Svettkliniken finns hjälp att få av läkare som specialiserat sig på diagnosen hyperhidros. Effektiv svettbehandling finns som gör dig torr och höjer livskvaliteten.

För att kyla ner oss börjar vi också svettas. När vätskan avdunstar från huden kyls kroppen. Så här ligger det till. För att svettdropparna ska torka på huden och övergå i gasform behövs mer energi. Den energin tas från huden och huden blir svalare.